Često svjedočimo različitim kampanjama gdje se osvješćuje
nasilje nad ženama i govori se o statistikama nasilja koje nam
lede krv u žilama.

To je grozno.

Ja ću sada o tome govoriti iz perspektive mlade četveročlane
obitelji, gdje oba dva roditelja rade.

Dakle i žena i ja radimo, imamo dvoje djece…

2011 godine sam držao prezentaciju odjelu podrške Infobipa vezano uz jedan projekt koji smo interno pokušavali pokrenuti.

Imao sam dvije prezentacije, jednu više i jednu manje “tehničku” gdje sam pojašnjavao o čemu se radi i koji je finalni benefit za svih nas.

Ono što me i dan danas muči je…

Never

If you were to wait for the perfect moment to talk.
You would never talk.

If you talked to your friend only when you had something of value to say.
You would never talk.

If you would launch your company only when it’s perfect.
You would never launch a company.

Life

Life is wrong content, messages, unfinished words, bad timings,half-done work, akward situations, bad breath, horrible first impressions,no structure,people thinking you are an idiot.

Charge at your goal in life.

Rene Brakus

Kind of a DevOps. Has various interests. 46elks.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store